6

РЕЗУЛТАТИ ОТ ТЪРСЕНЕ

Близо 92 на сто събираемост на местните данъци…

Близо 92 на сто събираемост на местните данъци…Близо 92 на сто събираемост на местните данъци и такси отчита...